Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Tip van de maand

 

Augustus 2019

Achillespeesaandoeningen

 

Juli 2019

Waaruit bestaat core stability training ?

Core stability training bestaat uit drie onderdelen :

  • mobiliteitsoefeningen voor betere lenigheid
  • spierversterkende oefeningen voor steviger spieren
  • stretchoefeningen

De training neemt ongeveer 30 minuten in beslag, aan een ritme van 3 x per week voor een goed resultaat. U volgt dit soort training best eerst bij een kinesitherapeut. Nadien kan u zonder problemen thuis of in de fitness verder trainen. Zware gewichten en zware trainingen zijn uit den boze. Houdt u aan het schema en bouw progressief op.Om uw conditie op te krikken kan u de core stability training aanvullen met andere rugvriendelijke sporten zoals fietsen, zwemmen en wandelen.

Juni 2019

Core stability training

Preventie van rugklachten is zeer belangrijk. De ruggewervels beschermen het ruggemerg en de zenuwen. Tussen de wervels liggen de discussen of tussenwervelschijven die je best kan vergelijken met kussentjes met vocht die schokken en belasting door gewicht opvangen.                                      De spieren op hun beurt dragen bij tot extra bescherming en ondersteuning van de wervels, zowel in rust als bij activiteit.

Een goede conditie heeft zijn belang, en overgewicht draagt bij tot meer rugklachten, dat leert ons wetenschappelijk onderzoek. We weten ook dat sterke rugspieren de wervels beter ondersteunen. Maar vaak wordt vergeten dat de wervels ook langs de voor- en buikzijde bescherming nodig hebben. Dat vormt de basis van de core stability training. Daarmee traint u alle spieren rondom de wervels, van rug- tot buikspieren, inclusief schouder- en bilspieren.

Deze trainingsvorm vertrekt van eenvoudige oefeningen naar dynamische waarbij men beweegt en spieren versterkt zoals tijdens fitness, maar ook statische en evenwichtsoefeningen zorgen voor een betere werking van de spieren tijdens de zit- en werkhouding.

Door alle spieren in de romp te trainen worden de wervels als het ware door een korset versterkt, weliswaar een natuurlijk korset van kleine en grote spiergroepen.

Mei 2019

Is luchtvervuiling dodelijker dan roken ?

Duitse onderzoekers onderzochten de relatie tussen luchtvervuiling en vroegtijdige sterfgevallen in Europa. Het is bekend dat een langdurige blootstelling aan fijnstof ademhalingsproblemen kan veroorzaken en de bloedvaatjes kan aantasten. De belangrijkste bronnen van fijnstof in Europa zijn fossiele brandstoffen, landbouw en industrie. De onderzoekers evalueerden de luchtvervuiling in Europa aan de hand van klimatologische computermodellen, de sterftecijfers voor Europa werden bekomen bij de Wereldgezondheidsorganisatie. Volgens computerberekeningen zijn 790.000 vroegtijdige sterfgevallen binnen Europa te wijten aan blootstelling aan fijnstof, waarvan 316.000 door hartziekten en 55.300 door longkanker. Deze hoge vroegtijdige sterfte door hartziekten geldt vooral voor in Oostbloklanden, terwijl in onze streken longaandoeningen meer zouden voorkomen. De auteurs besluiten dat luchtverontreiniging schadelijker zou kunnen zijn dan roken, met 700.000 vroegtijdige sterfgevallen per jaar in Europa. De gemiddelde levensverwachting van de Europeaan zou met twee jaar dalen als gevolg van luchtvervuiling.

Deze studie is opmerkelijk door het hoog aantal vroegtijdige doden veroorzaakt door luchtvervuiling. Het is belangrijk om te weten dat deze studie op klimaatmodellen steunt, en niet op reële vaststellingen op het terrein, wat trouwens zeer moeilijk te realiseren is. Computersimulaties geven schattingen. 

Een tweede opmerking is dat medische voorzieningen in een land ook een rol kunnen spelen in het verklaren van bepaalde vaststellingen, zoals de verhoogde sterfte door hartproblemen in Oostbloklanden waar de medische voorziening soms beperkt is. Het is niet duidelijk hoe de wetenschappers van deze nieuwe studie het onderscheid maakten tussen vroegtijdig overlijden door roken en door luchtvervuiling. Waaraan sterft iemand die in een vervuilde omgeving veel rookt?

Een laatste punt is dat meer mensen zouden overlijden door luchtvervuiling dan door roken. Dat is de waarheid geweld aandoen: iedereen wordt blootgesteld aan vervuilde lucht, maar niet iedereen rookt.

Van de Europese bevolking rookt nog zo’n 25%. In absolute cijfers lijkt luchtvervuiling dodelijker te zijn, maar relatief gezien is roken veel dodelijker. Je hebt bijna viermaal minder rokers nodig om één vroegtijdige sterfte te hebben in vergelijking met luchtvervuiling.

April 2019

Zijn fruit en groenten goed voor je mentale gezondheid ?

Door meer fruit en groenten aan je voedingspatroon toe te voegen, verbeteren je humeur en je emotioneel welzijn. Dat concluderen Britse onderzoekers in een grootschalige studie.

Engelse onderzoekers onderzochten de relatie tussen fruit, groenten en welzijn bij 50.000 personen tussen 2009 en 2017. Aan de deelnemers werd gevraagd hoeveel fruit en groenten ze per dag aten, en hoe dikwijls per week ze fruit en groenten consumeerden. De mentale gezondheid werd gemeten aan de hand van 12 vragen. Gegevens over inkomen, algemene gezondheid en eet- en leefgewoonten werden eveneens geregistreerd aan de hand van vragenlijsten.

De onderzoekers gingen de welzijnsscores na in functie van de consumptie van fruit en groenten, rekening houdend met mogelijke verstorende factoren, zoals inkomen, roken, beweging en algemene gezondheid. Slechts 22% van de deelnemers gaf aan de aanbevolen vijf of meer porties fruit en groenten per dag te eten, 7% at nooit fruit en 2% nooit groenten. Vrouwen, ouderen en mensen met een hoger inkomen aten meer fruit en groenten. Hoe meer fruit en groenten de deelnemers consumeerden, hoe hoger de welzijnsscore was.

Het uitgevoerde onderzoek is een observatiestudie. Met dit soort studie is het altijd moeilijk om een oorzakelijk verband vast te stellen, in dit geval dat fruit en groenten daadwerkelijk voor een beter welzijn zorgen. Het kan zijn dat mensen die zich beter voelen meer neiging hebben om gezondere eet- en leefgewoonten aan te nemen, en dus meer fruit en groenten consumeren.

De vragen rond fruit- en groentenconsumptie werden in deze studie niet gevalideerd, dit betekent dat we niet zeker zijn of de vragen geschikt waren om de consumptie van fruit en groenten zo correct mogelijk te meten. Dezelfde opmerking geldt voor fysieke activiteit: er werd enkel nagegaan hoe dikwijls de deelnemers gedurende de laatste vier weken 10 minuten of meer wandelden. Maar wat met bijvoorbeeld fietsers?

De gemiddelde consumptie van groenten was volgens de Belgische Voedselconsumptiepeiling 167 gram in 2004 en 157 gram in 2014, een daling van 10 gram per dag. Voor fruit was dit respectievelijk 113 gram en 108 gram, een daling van 5 gram. Ondanks herhaaldelijke campagnes om de consumptie van fruit en groenten te stimuleren, blijven we ver onder de aanbevolen 300 gram per dag voor groenten en 250 gram per dag voor fruit. Voldoende fruit en groenten blijven de basis van gezonde eet- en leefgewoonten.

 

Older News