Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Honorarium en terugbetaling


Honorarium kinesitherapie


Aan het eind van een reeks behandelingen betaalt u bij voorkeur contant.


In bijzondere gevallen kan het honorarium worden overgemaakt per overschrijving naar onze bankrekening, binnen een tijdspanne van 7 dagen.


Vermits we toegetreden zijn tot de Nationale Overeenkomst hanteren we de RIZIV-tarieven en hebt u recht op terugbetaling van kinesitherapieprestaties volgens de RIZIV-reglementering.

 

Honorarium osteopathie

 

U betaalt per behandeling.  Wij zijn opgenomen op de gemeenschappelijke ziekenfondslijst “osteopathie”.  Uw ziekenfonds betaalt mogelijk een gedeelte terug.

 

Honorarium bij niet verwittigde afwezigheid

Per 1 januari 2012 wordt het honorarium voor patiënten die hun afspraak niet nakomen vastgesteld op 23 euro, voor een nutteloos geworden huisbezoek op 25 euro.


Dit bedrag wordt rechtstreeks in rekening gebracht voor elke verzuimde afspraak die niet of niet tijdig - d.i. 24 uren van te voren- telefonisch is afgezegd.