Maart 2019

Helpt gezonde zeelucht tegen kanker en verhoogde cholesterolwaarden?

Gentse onderzoekers gingen na welke effecten stoffen uit de zeelucht kunnen hebben op onze genen. Ze namen stalen van zeelucht aan de Belgische kust en brachten nadien in het laboratorium menselijke longkankercellen in contact met deze zeeluchtstalen. Het verrassend resultaat was dat zeelucht een gen kon afremmen dat een belangrijke rol speelt in de ontwikkeling van longkanker en een hoog bloedcholesterolgehalte. Vroegere studies toonden reeds aan dat wanneer men dat gen afremt, waardoor het zich niet meer kan uitdrukken, longkankercellen afsterven en het bloedcholesterolgehalte daalt.

Volgens de onderzoekers kan verder onderzoek naar zeelucht de weg openen naar nieuwe manieren om kankertherapieën te ontwikkelen, alsook om het bloedcholesterolgehalte te doen dalen. Zoals de onderzoekers terecht melden, is de weg naar een nieuwe kanker- en/of cholesteroltherapie nog lang. Het actief bestanddeel uit zeelucht moet nog achterhaald worden, en nadien moet uiteraard nagegaan worden of deze stoffen geen nadelige effecten hebben op het menselijk lichaam. 

Deze studie bewijst dus nog lang niet dat gezonde zeelucht helpt tegen longkanker of de cholesterol verlaagt.

 

 

Februari 2019

Kan je PARKINSON afremmen door meer te bewegen ?

Bij de ziekte van Parkinson wordt bewegen steeds moeilijker. Nieuw onderzoek stelde vast dat een kort maar intensief oefenprogramma een deel van de bewegingsvaardigheid kan verbeteren.

Hongaarse onderzoekers wilden de effecten van een intensief oefenprogramma nagaan bij personen met de ziekte van Parkinson. Hiervoor verdeelden ze 55 personen met deze chronische aandoening in 3 groepen. Twee groepen kregen een intensief oefenprogramma, waarbij ze gedurende 3 weken 15 sessies van 1 uur onder supervisie volgden. Eén groep van 19 personen kreeg in de 2 jaar nadien ook een oefenprogramma, waarbij ze 3 keer per week een gelijkaardige intensieve training van 1 uur volgden. Een derde groep van 20 personen volgde helemaal geen revalidatieprogramma.

Het korte initiële programma verbeterde de bewegingsvaardigheid en verminderde sommige andere klachten; zo voelden de parkinsonpatiënten zich bijvoorbeeld minder depressief. Bij de groep die bleef verder oefenen bleven deze verbeteringen behouden, zonder verdere vooruitgang. Bij de groep die het initiële programma volgde, maar nadien stopte, bleven de positieve effecten gedurende 3 tot 12 maanden aanwezig. De personen die helemaal niet revalideerden, gingen geleidelijk aan verder achteruit. Het oefenprogramma kon de dosis medicatie niet verlagen.

Bij de ziekte van Parkinson is het belangrijk om fit te blijven. Als bewegen ondanks medicatie moeizamer verloopt, kan een kinesitherapeut hierbij helpen.

Door beperkingen in de reeds uitgevoerde studies is er onvoldoende bewijs om de effectiviteit van niet-medicamenteuze behandelingen te ondersteunen of te weerleggen. Toch werden in studies gunstige effecten vastgesteld met kinesitherapie en andere oefenprogramma’s.

Zo ging men in een overzichtsartikel van 18 studies de effecten van een programma op de loopband na. Er werden voordelen gerapporteerd van deze interventie, maar er is nood aan beter onderzoek.

Deze nieuwe studie leert ons opnieuw dat een goed begeleid oefenprogramma positieve effecten heeft. Het schoentje wringt al eens bij het volhouden van zulke oefeningen.

 

Januari 2019

Is de 7-min workout het nieuwe fitness-wondermiddel ?

De populariteit van de ‘7 minute workout’ neemt alsmaar toe. Meer en meer mensen promoten het als een tijdsefficiënte manier om de gezondheid te verbeteren. Is er wetenschappelijk bewijs voor deze theorie?

De 7 minute workout is een oefenprogramma waarbij je gedurende 7 minuten intensieve oefeningen doet. Dat zou volstaan om fit te worden en te blijven. Er bestaan verschillende apps die dergelijke oefenschema’s aanbieden.

De belangrijkste wetenschappelijke databanken bevatten slechts één studie die specifiek het effect van de 7 minute workout naging. Dit onderzoek wilde de effecten van dit fitnessprogramma op het gewicht en de lichaamssamenstelling meten. Gedurende 6 weken moesten de deelnemers dagelijks een 7 minute workout doen. De deelnemers, 33 gezonde vrijwilligers tussen 18 en 30 jaar en 29 vrijwilligers in een controlegroep, mochten hun eetgewoonten niet veranderen tijdens de opvolgperiode.

Bij de start van de studie en na 1, 3 en 6 weken werden de lichaamssamenstelling, bloeddruk, hartslag in rust, grijpkracht, omtrek van de bovenarm, heup en buik, lengte en gewicht van de deelnemers gemeten. Na 6 weken waren het percentage lichaamsvet, de vetmassa en de buikomtrek respectievelijk met 2,1 %, 1,8 kg en 2,3 cm gedaald.

 

Bron:  Mattar L, Farran N, Bakhour D. Effect of 7-minute workout on weight and body composition. J Sports Med Phys Fitness. 2017 Oct;57(10):1299-1304.

Aan de basis van deze hype ligt een artikel in het American College of Sports Medicine’s Health & Fitness Journal, waarin het concept van de 7 minute workout wordt uitgelegd. De wetenschappelijke onderbouwing van dit artikel lijkt echter zeer twijfelachtig.

Over de effecten van High Intensity Interval Training (HIIT) in het algemeen bestaan wel enkele overzichtsstudies. Dit soort studies zijn meer betrouwbaar, omdat ze meestal kleine, losstaande onderzoeken samenbundelen.

HIIT is een vorm van intervaltraining waarbij korte periodes (10 s tot 4 min) van intensieve ‘oefeningen’ worden afgewisseld met korte rustperiodes (30 s tot 4 min). Het aantal herhalingen varieert. De concrete uitvoering van HIIT is niet universeel bepaald. Hierdoor baseren studies zich op veel verschillende trainingschema’s en is het moeilijk om de studieresultaten te vergelijken. Trainingen op basis van de HIIT-methode blijken een betere manier te zijn om de fitheid van hart en longen te verbeteren, een belangrijke parameter voor fysieke fitheid en een goede voorspeller voor gezondheid. De effecten op bijv. bloeddruk en bloedsuikergehalte zijn minder eenduidig.

Een andere belangrijke vraag is of HIIT beter is om gewicht en in het bijzonder vetmassa te verliezen. Ook hierover werden al meermaals studieresultaten gebundeld, maar zijn de resultaten ook niet helemaal duidelijk. Eén studie stelt een 28,5 % hogere daling van de vetmassa vast, terwijl een andere studie vergelijkbare resultaten aantoont voor een standaard trainingsprogramma en HIIT. Bovendien was HIIT hier enkel effectief als er even lang gesport werd, wat de factor van tijdswinst tenietdoet.

De haalbaarheid en effecten op lange termijn van HITT-programma’s, en in het bijzonder de 7 minute workout, zijn nog niet gekend. Uit onderzoek blijkt dat zeer intensieve activiteiten vaker gestaakt worden. Trainingen in studieverband worden zeer goed begeleid en zijn daarom niet onmiddellijk te vertalen naar het ‘echte leven’.

Om te weten of je voldoende beweegt, volg je best de richtlijnen van de bewegingsdriehoek, gebaseerd op de huidige wetenschappelijke adviezen.

 

 

December 2018

November 2018

Hoelang en hoe frequent stretch je best ?

 

Als het erom gaat de spier te verlengen, is 3 keer per week oefenen ideaal. Een gro­tere frequentie levert je hooguit een marginaal extraatje op.

 

Hetzelfde geldt voor het aantal herhalingen per keer dat je oefent: meer dan 4 keer een stretchoefe­ning herhalen, heeft niet veel zin.

 

Tus­sen 15 en 20 seconden per keer volstaat. Als je boven de 20 seconden gaat, boek je opnieuw nauwelijks winst.

 

Als je een spier op lengte wil houden, is 1 keer per week stretchen voldoende, zeker als je geen sporter bent.

Sport je wel, dan rek je best na de inspanning om de spieren op lengte te hou­den. Zeker als je de lenigheid al hebt, volstaat dat ruim­schoots. Overdrijven is slecht : het stretchen verliest dan zijn voordelig effect .

 

Rekken doe je best niet voor een sportin­spanning. Licht dynamisch rekken kan eventueel, maar doorgedreven stretchen tast de explosieve kracht aan !

 

Diverse studies  bevestigden dat stretching vóór de in­spanningen geen positieve invloed op de prestaties heeft.

 

Vooraf stretchen is ook voor joggers eigenlijk niet nodig, zolang ze een goede opwarming in acht nemen. Dat wil zeggen: rustig aan beginnen, zo­dat je onder een polsslag van 120 blijft.

Na een harde training of wedstrijd is het beter niet meteen aan het rekken te gaan maar eerst even af te koelen. Stretchen kan je perfect tijdens of na de douche. Als je er te snel na zware inspanningen aan begint, loop je kans op microtrau­matische scheurtjes.

Als recreatieve jog­ger heb je geen grote bewegingsuitslag nodig. Na een tocht de spieren rekken, is aangewezen om te vermijden dat ze verkorten.

Volgende keer iets meer over de verschillende vormen van stretchen.

Newer NewsOlder News